NOA - Selectieprocedure

Selectieprocedure Onderneming van het Jaar

Selectieprocedure Onderneming van het Jaar 2023 – 2024

 • Aan de hand van deelnamecriteria wordt beoordeeld of voorgedragen ondernemingen aan de verkiezing kunnen deelnemen. De ondernemingen die afvallen krijgen daarvan bericht, evenals degene die de onderneming heeft voorgedragen.
 • De onderneming die aan de deelnamecriteria voldoet, wordt (telefonisch) door de werkgroep selectie benaderd. Daarbij wordt gevraagd of de onderneming de kandidatuur aanvaardt. Zo ja, dan wordt het vervolg van de procedure uitgelegd en wordt de onderneming verzocht een vragenlijst in te invullen. Indien een onderneming afziet van deelname, dan wordt de persoon die de onderneming heeft voorgedragen daarvan op de hoogte gebracht.
 • Bij de uiteindelijke selectie is het van belang dat het bedrijfsresultaat van de voorgedragen MKB-onderneming bestendigheid en zicht op continuïteit toont en van de Starter en ZZP-er: groei en zicht op continuïteit.
 • Aanmeldformulieren voor deelname moet op 3 juli 2023 binnen zijn bij Nieuw Ondernemend Aalsmeer
 • De ingevulde vragenlijst vormt de basis voor een screening van de ondernemingen. Zo nodig wordt aanvullende informatie gevraagd of andere informatiebronnen gebruikt voor het objectief in kaart brengen van de kandidaten. Op basis hiervan ontstaat een kandidatenlijst.
 • Tijdens de voorronde op 20 september 2023 presenteren de kandidaten zich door middel van een pitch aan de jury in een openbare setting. De jury beslist diezelfde avond welke drie kandidaten per categorie doorgaan naar de finale.
 • Van de MKB groot en MKB klein finalisten wordt een bedrijfsfilm gemaakt.
 • Van de ZZP’ers en de starters worden foto’s gemaakt.
 • Van eventuele extra categorieën wordt per categorie bepaald hoe zij in beeld worden gebracht.
 • In de periode 25 september 2023 – 13 oktober 2023 vinden de jurybezoeken plaats.
 • Het juryberaad is op 6 november 2023
 • Op 10 november 2023 sluit de publieksstemming.
 • Tijdens de finaleavond op 17 november 2023 worden winnaars bekend gemaakt.