Sierteelt Marketing Event

Floriworld Aalsmeer Sierteeltstraat 1, Aalsmeer, Noord-Holland

De sierteeltsector loopt niet bepaald voorop als het gaat om marketingactiviteiten, in tegenstelling tot teelt, afzet en productie. Daarin is de sector koploper. Om stappen te zetten in de digitalisering van marketingactiviteiten, organiseert marketinginstituut NIMA het vijfde Sierteelt Marketing Event op donderdag 23 september in Floriworld Aalsmeer. De hoofdvraag van het event luidt: 'wat zijn […]

€39,00

Symposium Next Level Sierteeltveredeling

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt. Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) […]

Online innovatiecafé ‘Circulariteit in de tuinbouw’

De hele wereld heeft het over circulaire economie en kringlooplandbouw, maar is er ook zoiets als circulariteit in de tuinbouw? Is het mogelijk om alle materiaalstromen op één of andere manier te hergebruiken? Iedere tuinder recirculeert zijn water, maar wat kan er nog meer? En wat betekent dit in de praktijk? In het online innovatiecafé […]

Finale-avond Onderneming van het Jaar verkiezing 2021

The Beach Oosteinderweg 247, Aalsmeer, Noord-Holland

Een feestelijke avond in The Beach waar de finalisten in de vier categorieën gepresenteerd worden en bekend wordt gemaakt wie de winnaars zijn in de verkiezing Onderneming van het Jaar 2021 in Aalsmeer.  Meer informatie volgt spoedig.