logo - Nieuw Ondernemend Aalsmeer - header

Sluiting nominatie mogelijkheid bedrijven voor ‘Onderneming van het Jaar’

Met meer dan 3000 bedrijven in onze gemeente hebben we één van de hoogste ondernemingsdichtheden van het land. Iets om trots op te zijn. Dit mooie en bijzondere ondernemersklimaat is dé bodem voor de ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing. Het doel van deze verkiezing is om ondernemingen in Aalsmeer te stimuleren zich te presenteren en […]

Symposium Next Level Sierteeltveredeling

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt. Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) […]