In gesprek met de winkeliersverenigingen

13 maart 2023 | Actueel

Om winkeliers te verbinden met elkaar en om inzicht te krijgen wat zij van ons als ondernemersvereniging verwachten, hebben we in de ochtend van maandag 13 maart een Winkeliersbijeenkomst gefaciliteerd. Hierbij waren de bestuursleden van de verschillende winkeliersverenigingen aanwezig.

Wat speelt er bij de winkeliers(verenigingen) op dit moment, waar kan NOA meer in helpen, ondersteunen of bespreken met de gemeente en hoe kunnen we de onderlinge samenwerking tussen de winkeliers(verenigingen) aanpakken. Deze onderwerpen zijn een greep uit wat we met elkaar hebben besproken.

Een positieve en informatieve ochtend waar we veel uit hebben kunnen halen en reden geeft om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan.