Disclaimer Nieuw Ondernemend Aalsmeer

Disclaimer van Ondernemend Aalsmeer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website
Ondernemend Aalsmeer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Ondernemend Aalsmeer wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ondernemend Aalsmeer behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Ondernemend Aalsmeer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Ondernemend Aalsmeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Ondernemend Aalsmeer of door u aan Ondernemend Aalsmeer middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ondernemend Aalsmeer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Ondernemend Aalsmeer behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Ondernemend Aalsmeer. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemend Aalsmeer.

Virussen
Ondernemend Aalsmeer garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Uiteraard doen we zo veel mogelijk om de hoogst mogelijke veiligheid te kunnen garanderen.

Word ook lid!

Als ondernemer is het een goede zaak om je bij een vereniging als Nieuw Ondernemend Aalsmeer aan te sluiten.

Ik wil lid worden!