Criteria voor de verkiezing Onderneming van het Jaar 2021

Home » OvhJ » Criteria

Criteria Onderneming van het Jaar 2021 – 2022

1.1 Voorwaarden voor deelname Onderneming groot, klein en ZZP’er:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente Aalsmeer dan wel op het grondgebied van Royal Flora Holland gevestigd of hebben een hoofdvestiging in de gemeente Aalsmeer.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten hebben zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname.

1.1.1 Rechten en plichten Onderneming groot, klein en ZZP’er:

 • De verkiezing tot “Onderneming groot, klein en ZZP’er van het Jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • De winnaar en de twee daarna best genomineerden in alle categorieën worden door het bestuur van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) in overleg worden afgevaardigd naar de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2022 met uitzondering van ZZP’ers en eventuele extra prijzen. Dit onder het voorbehoud dat deze ondernemingen moeten voldoen aan de daar gestelde criteria.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

1.1.2 Overige bepalingen Onderneming groot, klein en ZZP’er :

 • Uit de inschrijvingen worden in principe zeven genomineerden bekend gemaakt. Deze zullen nog aan een nadere analyse worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een bezoek. Van de genomineerden plaatsen tenslotte drie ondernemingen zich voor de finale van Onderneming van het Jaar. In de finale wordt uiteindelijk de Onderneming van het Jaar gekozen.
 • De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2021: Innovatief, Duurzaam Ondernemerschap en blijk van lokale betrokkenheid.
 • Een winnaar kan de volgende vijf jaar niet weer herkozen worden. Dit geldt ook voor een onderliggende B.V.
 • In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

1.2 Deelnamecriteria: Starter van het Jaar 2021

1.2.1 Voorwaarden voor deelname:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente Aalsmeer dan wel op het grondgebied van Royal Flora Holland gevestigd of hebben een hoofdvestiging in de gemeente Aalsmeer.
 • Deelnemende ondernemingen zijn gestart op of na 1 januari 2017.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten werken aan zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname.

1.2.2 Rechten en plichten starters:

 • De verkiezing tot “Starter van het Jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

1.2.3 Overige bepalingen:

 • Uit de inschrijvingen worden in principe 6 genomineerden bekend gemaakt. Deze zullen nog aan een nadere analyse worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een bezoek. Van de 6 genomineerden plaatsen tenslotte 3 startende ondernemingen zich voor de finale van Starter van het Jaar. In de finale wordt uiteindelijk de Starter van het Jaar gekozen.
 • De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2021: Innovatief, Groei, Marktpotentie en lokale betrokkenheid.
 • Een winnaar kan niet weer herkozen worden als Starter van het Jaar met hetzelfde bedrijf.
 • In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

1.3 Aanmelding

 • Iedereen kan een onderneming schriftelijk voordragen voor de verkiezing, ook de ondernemer zelf.
 • Aanmelding van kandidaten kan door middel van het indienen van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website www.nieuwondernemendaalsmeer.nl of via de mail aan info@ondernemendaalsmeer.nl. Het aanmelden kan tot de jaarlijks vastgestelde en gepubliceerde sluitingsdatum van 28 juli 2021. De werkgroep neemt vervolgens de verdere contacten over.
 • Bij aanmelding van kandidaten, door of namens organisaties, bedrijven of instellingen die in de werkgroepen zijn vertegenwoordigd of als sponsor bij de verkiezing betrokken zijn, of in die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslissen de initiatiefnemers over de vervolgprocedure.
 • De aangemelde bedrijven voor OvhJ 2020 krijgen bericht of ze dit jaar mee willen doen aan de verkiezing

 

1.4 Selectieprocedure

 • Aan de hand van deelnamecriteria wordt beoordeeld of voorgedragen ondernemingen aan de verkiezing kunnen deelnemen. De ondernemingen die afvallen krijgen daarvan:
 • Bericht, evenals degene die de onderneming heeft voorgedragen.
 • De onderneming die aan de deelnamecriteria voldoet, wordt (telefonisch) door de werkgroep selectie benaderd. Daarbij wordt gevraagd of de onderneming de kandidatuur aanvaardt. Zo ja, dan wordt het vervolg van de procedure uitgelegd en wordt de onderneming verzocht een vragenlijst in te invullen. Indien een onderneming afziet van deelname, dan wordt de persoon die de onderneming heeft voorgedragen daarvan op de hoogte gebracht.
 • Bij de uiteindelijke selectie is het van belang dat het bedrijfsresultaat van de voorgedragen MKB-onderneming bestendigheid en zicht op continuïteit toont en van de Starter en ZZP-er: groei en zicht op continuïteit.
 • Aanmeldformulieren voor deelname moet op 28 juli binnen zijn bij info@ondernemendaalsmeer.nl
 • De ingevulde vragenlijst vormt de basis voor een screening van de ondernemingen. Zo nodig wordt aanvullende informatie gevraagd of andere informatiebronnen gebruikt voor het objectief in kaart brengen van de kandidaten. Op basis hiervan ontstaat een kandidatenlijst.
 • Tijdens de voorronde op 15 september presenteren de kandidaten zich door middel van een pitch aan de jury in een openbare setting. De jury beslist diezelfde avond welke drie kandidaten per categorie doorgaan naar de finale.
 • Van de MKB groot en MKB klein finalisten wordt een bedrijfsfilm gemaakt.
 • Van de ZZP’ers en de starters worden foto’s gemaakt.
 • Van eventuele extra categorieën wordt per categorie bepaald hoe zij in beeld worden gebracht.

1.5 extra innovatieprijs

Omdat Corona een behoorlijk weerslag op het bedrijfsleven heeft gehad zetten we dit jaar een extra prijs in voor de ondernemer die creatief en innovatief is omgegaan met zijn/haar bedrijfsvoering in de corona tijd en/of in het algemeen.

De winnaar van deze extra prijs wordt tijdens de finale-avond bekend gemaakt. 

Voorwaarden:

 • De jury baseert haar juryoordeel op informatie uit de vooraf ingevulde vragenlijst.

1.6 Publieksprijs

De publieksprijs is een aanmoedigingsprijs voor alle ondernemers die genomineerd zijn voor de verkiezingen.

Alle deelnemers aan de verkiezingen (ook die niet door zijn naar de finale) maken kans op deze prijs. De prijs wordt aan het eind van de finaleavond uitgereikt.

Voorwaarden

 • Tot 22 oktober 2021 kan het publiek zijn/haar stem uitbrengen op de genomineerden. Tijdens de finaleavond in november wordt bekend gemaakt welke onderneming de publieksprijs heeft gewonnen.

 

De sponsors van Onderneming van het Jaar

OvhJ - Logo - Gemeente Aalsmeer
OvhJ - Logo - Rabobank
OvhJ - Logo - SYLT Support
OvhJ - Logo - Waterdrinker Aalsmeer
OvhJ - Logo - Parfum Flower Company
OvhJ - Logo - The Beach
OvhJ - Logo - KNAB Interieurbouw
OvhJ - Logo - Happy Island
OvhJ - Logo - Buro van Otterloo
OvhJ - Logo - Verbeek Advies
OvhJ - Logo - Nieuwe Meerbode
OvhJ - Logo - Jean Haasbroek Fotograaf
OvhJ - Logo - Meer Vastgoed
OvhJ - Logo - Into Business Amstelland
Flynth - Adviseurs en Accountants
De Meerse Accountants en Adviseurs
NOA - Partner - Koninklijke De Vries
OvhJ - Logo - Cor Millenaar Mercedes-Benz