Vorig jaar heeft de gemeente ook goedkeuring gegeven om rond de feestdagen uitgifte-loketten in te richten, zodat klanten op een veilige manier hun boodschappen konden afhalen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat het afhalen van de producten veilig en vlot verloopt geven ze ook dit jaar goedkeuring op basis van dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

Het gaat hier om ondernemers waar producten worden afgehaald die zijn besteld. Bijvoorbeeld bij een viswinkel of een traiteur. Dit verdeelt de toestroom van klanten die voor de reguliere boodschappen komen en klanten die vooraf bestellen en vervolgens hun bestelling komen afhalen.

Een verzoek tot het plaatsen van een handelsuitgifteloket als afgiftepunt wordt alleen toegestaan aan ondernemers met een extra afgiftepunt van eigen producten. Het is dus niet toegestaan om een verkooppunt buiten de winkel in te richten en/of (bij)producten te verkopen of te verhandelen welke normaliter niet bij het hoofddoel van de onderneming behoren. Daarbij wordt gekeken naar onder meer de exploitatie-vergunning, het bestemmingsplan en de gegevens uit het handelsregister.

Wanneer je verwacht dat deze maatregelen niet voldoende zijn en je toch grote drukte bij en in de winkel verwacht, dan kan contact op worden genomen met de gemeente Aalsmeer voor advies. De voorschriften hiervoor vind je onderaan dit nieuwsbericht.

 

Vrachtwagenverbod

Op dit moment rijden er veel vrachtwagen door de woonwijken. Om deze ongewenste vrachtwagen te weren uit deze wijken wordt vanaf donderdag 23 december een vrachtwagenverbod ingevoerd op de Ophelialaan, Hortensialaan, en andere straten rondom de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg. Dit vrachtwagenverbod geldt alleen voor doorgaand vrachtverkeer en niet voor bestemmingsverkeer in dit gebied.

 

Ondersteuningspakket voor bedrijven in moeilijkheden

Samen met de gemeente Aalsmeer hebben wij een ondersteuningspakket samengesteld voor bedrijven in moeilijkheden. Wij bieden hierbij hulp en kijken of ze toch aanspraak kunnen maken op een bestaande Rijksregeling. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan een ondernemer van de gemeente een voucher krijgen van €1500,- om ondersteuning in te kopen, voor bijvoorbeeld een marketing- of new businessplan of hulp bij de administratie. Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken wordt deze extra begeleiding verzorgd door NOA en Over Rood. Ondernemers die hier meer over willen weten, kunnen contact opnemen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer via info@nieuwondernemendaalsmeer.nl of kijk op www.overrood.nl.

 

Voorschriften Uitgifteloket

Om in aanmerking te komen voor een uitgifteloket gelden de volgende voorschriften:

1) De ondernemer is verantwoordelijk voor een veilig en ordentelijk verloop bij zijn/haar uitgifteloket en dient zich te houden aan de regels benoemd in de op dat moment van kracht zijnde Tijdelijke wet maatregelen Covid 19;

2) Een uitgifteloket wordt alleen geplaatst voor de uitgifte van vooraf bestelde producten. De afgifte verloopt middels voorafbetaling of pin en op afspraak waarbij grote drukte en dus lange wachtrijen vermeden wordt.

3) In het uitgifteloket dienen producten te worden uitgegeven die normaal gesproken in de winkel worden verkocht.

4) De ondernemer met een uitgifteloket dient zich te houden aan de regels voor wat betreft voedselveiligheid.

5) Een uitgifteloket is toegestaan in de periode van 18 december tot en met 31 december waarbij alle uitgifteloketten op 31 december uiterlijk 19.00 uur compleet verwijderd dienen te zijn.

6) Een uitgifteloket dient geplaatst te worden tegen het eigen winkelpand. Bij voorkeur aan een rustige zijde. Het uitgifteloket dient geen belemmering te vormen voor de entree van de winkel en de omgeving. De omvang van het uitgifteloket is maximaal 3 meter breed.

7) Te plaatsen uitgifteloketten, gelet op de verkeersveiligheid, mogen niet (deels) geplaatst worden op de rijbaan. Op voetpaden dient tenminste 1.25 m doorgang te blijven.

8) Bij het plaatsen van uitgifteloketten dient de doorgang voor de nood- en hulpdiensten te allen tijde gewaarborgd te zijn en brandkranen vrijgehouden. Vast straatmeubilair dient ook te worden vrijgehouden.

9) Uitgifteloketten hebben geen opbouw of overkappingen die ondeugdelijk zijn of gevaar kunnen vormen voor personen.

10) Rijen worden dusdanig opgesteld dat dit niet de doorgang belemmerd voor overige passanten. De ondernemer is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van rijvorming en 1.5 meter afstand waarborg.

11) Uitgifteloketten zijn tijdens sluitingstijden verwijderd of dusdanig onbruikbaar gemaakt dat dit geen hinder of gevaar kan opleveren. Denk aan harde wind, vernielingen c.q. brandstichting.

12) Er mogen geen etenswaar of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Statafels, wachtplekken en bankjes zijn verboden.

13) Aanwijzingen van ambtenaren van de gemeente of politie dienen terstond opgevolgd te worden. Bij niet opvolgen van deze regels kan per direct de handel stopgezet worden in verband met openbare orde en veiligheid mede in het kader van de tijdelijke wet maatregelen Covid 19.

14) Op het moment dat er sprake is van een complexe situatie qua locatie kan in overleg met de afdeling Openbare orde en veiligheid maatwerk worden geleverd.